verzameling restauratie aankoop Phonograph.be Patrick historie verkoop
verzameling / collection restauratie / restauration aankoop / achat / buying home Patrick De Caluwé historie / histoire / history verkoop / vente / sell

 
Patrick De Caluwé...

 In den beginne….….Begin de jaren zeventig raakte mijn vader gepassioneerd voor oude mechanische muziekinstrumenten.    Hij nam me mee op zijn zoektochten doorheen  binnen- en buitenland in de hoop weer een ongekende oude muziekdoos, fonograaf of grammofoon te kunnen toevoegen aan de snel uitdijende verzameling.  Al gauw had ik ook de smaak te pakken. …..

 In 1988……....starte ik een eigen zaak in het kopen, herstellen en verkopen van oude mechanische muziekinstrumenten: hoofdzakelijk fonografen, grammofoons en muziekdozen maar ook occasioneel draaiorgeltjes, juke-boxen, mechanische-en pneumatische piano’s en grote dansorgels.

 Nu in de 21e eeuw….ben ik nog steeds bij de gelukkigen wiens hobby hun beroep is .

Dit alles heeft me ook in de mogelijkheid gesteld  een  mooie kleine verzameling uit te bouwen.

 Altijd welkom…..Na afspraak kan je een bezoekje brengen in de toonzaal .

PATRICK DE CALUWE

ANTWERPSESTEENWEG 48

9140 TIELRODE-TEMSE

BELGIE

Contacteer me…… patrick@phonograph.be 

Telefoon  32 (0)3 77 129 77

horizontal rule

 A l’origine Au début des années 70, mon père s’est passionné pour des instruments de musique mécanique. Je l’accompagnais lors de ses recherches tant en Belgique qu'à l'étranger et j’ai été pris par la même passion.

 

 En 1988....., j’ai crée mon propre commerce. Je m’occupe des achats, de la réparation et la vente d’anciens instruments de musique mécanique: principalement des phonographes et des boîtes à musique, mais également des orchestrions, des juke-box, des pianos mécaniques et pneumatiques et des orgues.

 Actuellement......, j’appartiens à cet heureuse catégorie de gens qui ont fait de leur passion leur métier. 

 

Ceci m’a donné la possibilité de me constituer une petite collection intéressante.

 

 Vous êtes toujours les bienvenus......pour une  visite de  la salle d’exposition.

PATRICK DE CALUWE

ANTWERPSESTEENWEG 48

9140 TIELRODE-TEMSE

BELGIUM  

Contactez-moi via.....    patrick@phonograph.be      

pour prendre un rendez-vous.

Telephone ou fax 32 (0)3 77 129 77  

 

horizontal rule

 

 It all started …early in the seventies when my father developed an interest in old automatic musical instruments. I accompanied him on his worldwide “ treasure hunt “ for yet another music box or phonograph. Soon the  virus  got to me too.

 In 1988…..I started my own mechanical music business. Buying, restoration and selling of mainly phonographs, gramophones and music boxes but also organettes, juke-boxes, orchestrions and large dance organs.

 Now in the 21e century…I am still part of the happy few whose hobby is also their profession. 

All this allowed me also to build a small private collection.

 Always welcome…..Feel free to visit my shop but make an appointment first.

PATRICK DE CALUWE

ANTWERPSESTEENWEG 48

9140 TIELRODE-TEMSE

BELGIUM

Contact me…… patrick@phonograph.be

   Telephone or fax 32 (0)3 77 129 77

Map1

Map2

Map3

Map4

Map5

br-apen-gent.gif (134054 bytes)

lokeren-stniklaas-willebroek.gif (83121 bytes)

temse-tielrode.gif (75572 bytes)

tielrode.gif (44933 bytes)

antwerpsesteenweg.gif (20027 bytes)

 

 

Patrick De Caluwé    Antwerpsesteenweg 48    9140 Temse    Belgium    tel:+32(0)3771 29 77  e-mail patrick@phonograph.be

°°°°°°°°°°°°°°°°°° ©2003: webdesign 4U |  hosted by: webspace 4U | Phonograph siteadmin login | °°°°°°°°°°°°°°°°°°